Lav kunnskap om hiv i Norden  

Nyere kunnskap og holdningsundersøkelser fra Danmark, Sverige og Finland avslører at det fortsatt er lav kunnskap og negative holdninger til mennesker som lever med hiv, både blant helsepersonell og i den generelle befolkningen.  

scheduleOppdatert: 11.09.2023

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

Det nordiske samarbeidsorganet for hivorganisasjoner, Hiv-Norden og HivNorge arrangerte 1. september et faglig møte, der resultater fra kunnskaps og holdningsundersøkelser ble presentert og diskutert. Undersøkelsene avdekket store kunnskapshull, som kan føre til irrasjonell frykt for og stigmatisering av mennesker som lever med hiv.  

Få vet om vellykket behandling   

Resultatene fra de ulike landene er påfallende like, spesielt når det kommer til kunnskap om vellykket hivbehandling. Dagens hivbehandling gjør at hiv ikke smitter, verken ved ubeskyttet samleie eller fødsel, men dette er det ifølge undersøkelsene mange som ikke vet.  

Sosialantropolog Anders Dahl fra Hiv-Danmark, presenterte resultater fra undersøkelser gjort både blant helsepersonell, i den generelle befolkningen og blant mennesker som lever med hiv i Danmark mellom 2016 og 2022. Han kunne fortelle at bare 11% av helsepersonell som deltok i undersøkelsen, svarte at hiv ikke smitter ved vellykket behandling. Blant den generelle befolkningen svarte så mange som 25% av deltakerne at de ikke ville kysset en person som lever med hiv på munnen, selv om personen var på vellykket behandling og ikke hadde målbart virusnivå.  

Lignende holdninger kunne man se i resultatene fra en undersøkelse gjort i Finland. Sini Pasanen fra HivFinland kunne dele at blant deltakere fra den generelle befolkningen, var det bare 14% som svarte at man ikke kan få hiv fra en person på vellykket behandling. Da respondentene fikk presentert påstanden om 0=0 (at når det er så lite hivviruset i blodet, at det ikke er målbart, betyr null risiko for smitte), svarte 37% at dette var usant eller ikke riktig.  

I Sverige viser resultatene noe høyere kunnskap. Emanuel Karlström fra Hiv-Sverige delte tall fra ulike undersøkelser, hvor 15-40% hadde svart at de vet at hiv ikke smitter ved vellykket behandling. Karlström trakk frem at disse undersøkelsene viser at kunnskap om vellykket behandling er høyere blant yngre mennesker og kvinner, men poengterte og at det var et høyt antall deltakere som har svart at de er usikre på informasjonen, eller ikke vet.  

I helsetjenesten 

Dahl kunne fortelle at undersøkelsen gjort blant helsepersonell i Danmark, viser at flere føler seg dårlig rustet i møte med pasienter som lever med hiv. 39% mener at de ikke har nok kunnskap om hiv, og 64% svarer at det ikke har fått noe informasjon om hvordan de skal møte pasienter som lever med hiv. Manglende kunnskap om smitterisiko kan føre til overdreven bruk av smitteverntiltak, diskriminering og lav tillit til helsevesenet blant mennesker som lever med hiv. 

I både Danmark, Finland og Sverige rapporterer mennesker som lever med hiv om negative opplevelser og diskriminering, både i og utenfor helsetjenesten. I Sverige var holdningene til mennesker som lever med hiv blant helsepersonell generelt sett positive, men det er en forventning til pasienter om åpenhet om hivstatus.  

I en stigmaundersøkelse gjort blant mennesker som lever med hiv i Finland, oppgir 60% at de opplyser om hivstatus til helsepersonell selv når helsehjelpen ikke er hivrelatert. Likevel kan frykt for diskriminering og negative reaksjoner dersom man opplyser om sin hivstatus til helsepersonell, hindre pasienter i å oppsøke nødvendig helsehjelp, og 11% rapporterte i samme undersøkelse at de har valgt å ikke oppsøke nødvendig helsehjelp på grunn av hivstatus. Fra Danmark kunne Dahl fortelle at 16% har opplevd diskriminering i helsevesenet på bakgrunn av hivstatus. 

Påvirker livskvalitet 

Forventninger om åpenhet rundt hivstatus kan være en barriere i mange situasjoner og relasjoner. I Finland svarte 73% av deltakerne i holdningsundersøkelsen gjort blant den generelle befolkningen, at de synes mennesker som lever med hiv alltid skal opplyse om sin hivstatus. I Sverige svarte 81% at de synes mennesker som lever med hiv skal opplyse om sin hivstatus til seksualpartnere.  

På den andre siden tyder undersøkelser fra Sverige på at flere mennesker som lever med hiv opplever at hivstatusen påvirker sexlivet deres negativt. I Finland svarte 18% at de har valgt å ikke har sex på grunn av sin hivstatus.  

Redusert deltakelse i sosiale situasjoner og relasjoner, stigma og utfordringer knyttet til åpenhet er faktorer som kan påvirke livskvaliteten til mennesker som lever med hiv. Avslutningsvis oppfordret Karlström til målrettet arbeid for å øke og vedlikeholde kunnskapen om hiv, spesielt i helsevesenet, på bakgrunn av informasjonen og resultatene man får fra slike undersøkelser.   

— Vi har ikke tilsvarende undersøkelser av nyere dato i Norge, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad. — Men dessverre kjenner vi i HivNorge oss igjen i disse funnene, og vi har derfor grunn til å tro at vi ville fått tilsvarende resultater i norske undersøkelser. Samtidig skulle vi gjerne sett at det ble gjennomført en kartlegging også i Norge, slik at tiltak kan spisses mot målgruppene. 

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.