Aktuelt

schedule15.10.2014

→ Plussprisen

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. Per Miljetieg (bildet) fikk prisen i 2010. Hvem fortjener den i år?.

schedule14.10.2014

→ Hvem bør få Plussprisen i år?

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. I fjor gikk den til farmasøyt Merete Klausen (bildet). Du kan være med å bestemme hvem som skal få den i år.

schedule08.10.2014

→ Fornøyd med budsjettet, men varsler kamp

HivNorge er fornøyd med at regjeringen opprettholder støtten til hivarbeidet som gjøres gjennom de frivillige organisasjonene. Arbeidet blir videreført på samme nivå, men er indeksregulert for å kompensere for prisstigning. Men til tross for glede over videreføringen av arbeidet, varsler HivNorges generalsekretær allerede nå kamp for mer midler.

schedule06.10.2014

→ Utdatert straffelov

Det pågår nå en viktig og etterlengtet debatt om straffelovens bestemmelser knyttet til smittsomme sykdommer, som blant andre har blitt benyttet på hiv. I stor grad har den så langt vist til to alternativer der det kan virke som det er stor uenighet.

schedule02.10.2014

→ Sædvask er godkjent som behandlingsform

Par der mannen er hivpositiv og som ønsker seg barn, kan nå få hjelp gjennom sædvask. Metoden sørger for fjerne risikoen for at partneren blir smittet og unngår også muligheten for at barnet blir smittet gjennom mor.

schedule02.10.2014

→ Hurtigtest hos Sex og samfunn

Sex og samfunn – senter for ung seksualitet utvider sitt tilbud. Menn som har sex med menn som er 25 år eller yngre, kan nå få hurtigtest for hiv hos dem.

schedule25.09.2014

→ HivNorge tilbake i Oslobudsjettet

Byrådet i Oslo kommune foreslår et tilskudd til HivNorges Oslo-aktiviteter på 300.000 kroner for neste år. Dette står i skarp kontrast til fjorårets budsjett hvor HivNorge ble skjøvet ut under henvisning til at Byrådet kun ønsket å støtte tiltak rettet mot Oslo kommunes innbyggere.

schedule25.09.2014

→ Brukermedvirkning

Brukerrådet i Klinikk for psykisk helse og avhengighet holdt 23. september seminar, hvor presentasjoner fra brukerrådsledere, klinikkledere, forskere og brukere på feltet rus og avhengighet var på agendaen.

schedule24.09.2014

→ Film om en motstrebende aktivist

Han sitter på timevis med opptak, men var nødt til å klippe det hele ned til 11 minutter. Karl Stavem har laget portrettfilmen om Louis Gay, den eneste i Norge som har gått åpent ut og sagt at han er blitt tiltalt etter hivparagrafen (straffelovens paragraf 155) for å ha smittet sin daværende kjæreste. Filmen hadde premiere søndag på Skeive Filmer i Oslo. HivNorge var med som sponsor for visningen.

schedule23.09.2014

→ HivNorge sponser Skeive Filmer

Film er et viktig medium for å formidle både erfaringer, følelser, virkelighet og fantasi og som all kunst bidrar opplevelsen til at vi som tilskuere både får bekreftet vår egen livssituasjon og kan forme kritiske spørsmål eller betraktninger til den. Skandinaviske filmer om hvordan det er å leve med hiv vokser ikke akkurat på trær og det er derfor med stor glede at HivNorge har gått inn som en av sponsorene til Scandinavian Shorts-programmet under Skeive Filmer.

schedule22.09.2014

→ Er vellykket behandling nok

HivNorge var til stede i salen og i paneldebatten under Nye Pluss sitt nordiske seminar ”Kriminalisering av hivpositive sett i et folkehelseperspektiv”, som ble holdt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, onsdag 17. september. Det var omtrent 45 deltagere i salen.

schedule19.09.2014

→ Sexolog – litt etter Robin Hood-prinsippet

Han er en mild mann, Haakon Aars. Men han kan bli skikkelig forbannet. Det ble han for eksempel på det hivforebyggende arbeidets vegne i 1994 da sjefen for Den internasjonale olympiske komité, Juan Antonio Samaranch, nektet Landsforeningen mot AIDS å dele ut kondomer til de sportslige deltagerne under OL på Lillehammer.

schedule15.09.2014

→ PrEP-behandling.

I henold til de faglige retningslinjene for oppfølging av hiv i Norge skal PrEP vurderes i spesielle tilfeller. HivNorge er enig i at individuelle vurderinger må gjøres. Samtidig mener HivNorge at det fortsatt er en del ubesvarte spørsmål knyttet til PrEP som forebyggende tiltak som trenger å besvares før bruk av PrEP som smitteforebyggende tiltak i et bredere perspektiv kan anbefales. Dette ble vedtatt på HivNorges styremøte 4. september 2014.

schedule12.09.2014

→ Ny mulighet for å delta i en undersøkelse om hivpositives hverdag

Medisinfirmaet GlaxoSmithKline gjennomfører nå en undersøkelse om hivpositive og pårørendes hverdag og livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med HivNorge og Nye Pluss.

schedule12.09.2014

→ Vellykket Russlandsprosjekt

Gjennom sin frilanstilknyttede medarbeider Olav André Manum har HivNorge bidratt til et svært vellykket informasjonsprosjekt rundt hiv og forebygging i Den karelske republikken i Russland. Den Karelske republikk er Finlands nærmeste nabo østover og det bor mellom 600.000 og 700.000 mennesker i republikken.

schedule11.09.2014

→ Hiverfaringer fra Russland

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte tidligere i denne uken en todagers prosjektlederkonferanse for personer og sivilsamfunnsorganisasjoner som får støtte til helsearbeid i samarbeid med vår aller største nabo Russland. HivNorge var til stede begge dagene, dels for å lytte til erfaringer fra samarbeid over grensene og dels for å få innspill og ideer.

schedule07.09.2014

→ En nasjon med lukkede øyne

Pro Sentrets nye leder Bjørg Norli mener vi har fått en sexkjøpslov som svekker kvinnens forhandlingsposisjon. – Mange kunder ønsker seg ubeskyttet sex, og med sexkjøpsloven har de paradoksalt nok fått et pressmiddel til å oppnå akkurat det.

schedule05.09.2014

→ Bedre samordning

Hivfeltet står overfor en korsvei. Det er gode grunner til å fortsette å intensivere det viktige arbeidet i mange år fremover. Tallene for nysmitte er fremdeles altfor høye, særlig blant menn som har sex med menn. Muligheter for hurtigtester og økning av tester hos etablerte institusjoner øker, men bruken av kondom er fremdeles for lav.

schedule02.09.2014

→ En oppbyggelig historie

Den store kjærligheten snur livet fullstendig opp og ned. Det gjorde den også for den nå 52 år gamle Helle Elena Andersen, i dobbelt forstand. Hennes store kjærlighet smittet henne nemlig med hiv. I 1987. I 27 år har hun levd med viruset.

schedule29.08.2014

→ En hivpolitisk programerklæring

Helseminister Bent Høie har sittet i ministerstolen i omtrent ett år. – Fastleger rundt om i landet har en viktig rolle i tidlig diagnostikk av hivinfeksjon, sier helseministeren. Han mener også det er viktig at de ulike behandlingsnivåene samarbeider og snakker sammen til det beste for pasienten. Samarbeid på tvers av behandlingsnivå er avgjørende for denne pasientgruppen, sier han til HivNorge.