Nyheter

schedule18.12.2023

→ Vil du bidra i utviklingen av digitalt pasientforløp?

NYHETER

Lever du med hiv? Kan du tenke deg å bidra til å kvalitetssikre et spørreskjema som skal brukes ved digitalt pasientforløp ved Sørlandet sykehus?

schedule14.12.2023

→ Åpningstider i julen

AKTUELT

HivNorge holder stengt fra onsdag 20. desember og til 2. januar. Vår rådgivningstjeneste er åpen på telefon og e-post mandag 18. og tirsdag 19. desember. Drop-in er stengt tirsdag 19. desember.

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

NYHETER

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

NYHETER

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

NYHETER

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HIVNORGE MENER

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.

schedule23.10.2023

→ Sammen i arbeidet for ukrainske flyktninger

NYHETER

I samarbeid med Helseutvalget og Kirkens bymisjon, Aksept, har HivNorge blitt en del av det baltiske samarbeidet Baltic Hub. Baltic Hub er et nettverk som er etablert for å styrke tilbudet til ukrainske flyktninger som lever med hiv. Forrige uke var representanter fra alle samarbeidslandene på besøk i Oslo.

schedule16.10.2023

→ På høring i stortingskomiteen

HIVNORGE MENER

I dag møter HivNorge Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett. På agendaen er gratis HPV-vaksine til utsatte grupper, forenklet til gang til PrEP, morsmelkerstatning, sammenslåingen av tilskuddsordningene hiv og seksuell helse, og aldring med hiv.

schedule16.10.2023

→ Starter opp igjen populær samtalegruppe  

NYHETER

Denne høsten starter HivNorge opp igjen med samtalegruppe for menn som har sex med menn. — Tilbudet var svært populært sist det ble gjennomført, og vi er glade for å igjen kunne tilby slike samtalegrupper til medlemmer i målgruppen, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.  

schedule16.10.2023

→ Et forsøk på å nærme oss en hiv-kur  

NYHETER

– Vi er optimister, og vi har håp om at vi kommer nærmere en hiv-kur i fremtiden selv om vi ikke var i nærheten denne gang. Det er derfor det er så viktig at vi gjennomfører studier som TITAN-studien, sier overlege og prosjektleder for studien, Dag Henrik Reikvam. 

schedule11.10.2023

→ UNAIDS’ kutt rammer jenter og unge kvinner 

HIVNORGE MENER

I dag er det den internasjonale jentedagen. I de deler av verden hvor jenter og unge kvinner ikke har kontroll over egen seksualitet, kropp og verdighet, rammes denne gruppen spesielt hardt av den norske regjeringens kutt i bistandsstøtte til UNAIDS og deres arbeid med ivaretakelse og forebygging av hiv.

schedule09.10.2023

→ Skeiv hivkunst på Wunderkammer 23 

AKTUELT

Fredag 6. oktober åpnet Pride Art-utstillingen Wunderkammer 23, Europas største skeive kunstfestival, på DOGA i Oslo. Blant de mange kunstnerne som var utstilt i over tre etasjer, finner vi tre kunstnere som alle er langtidsoverlevere med hiv, Jens Harald Eliassen, Per Miljeteig og Per-Egil Ramsøy.

schedule09.10.2023

→ Vi har alle en historie

AKTUELT

HivNorge hadde i september gleden av å tilbringe en helg med deltakere på erfaringsutvekslingsseminar for migranter. Over to dager var ti deltakere med afrikansk bakgrunn samlet i Bergen for å etablere et sosialt nettverk, og dele erfaringer og opplevelser knyttet til det å leve med hiv.

schedule07.10.2023

→ Fortsatt barrierer for PrEP

NYHETER

Fem år etter at daværende helseminister Bent Høie godkjente den hivforebyggende behandlingen PrEP, er det fremdeles barrierer for å få tilgang til dette effektive virkemiddelet på veien for å utrydde hivviruset. — Frustrerende, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

schedule05.10.2023

→ Aidshistorien formet Norge

NYHETER

— Vi forstår det norske samfunnet i dag bedre om vi forstår aidshistorien, mener forfatter Ketil Slagstad. Han har intervjuet mennesker som lever med hiv, fagpersoner og aktivister, sett gjennom utallige bokser arkivmateriale fra offentlige og privatpersoners arkiv, og gravd frem avis og tidsskriftsartikler fra 80- og 90-tallet om hiv og aids. Resultatet er boken «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge».

schedule03.10.2023

→ Analkreft kan forebygges

NYHETER

Menn som har sex med menn og som lever med hiv har mellom 100 og 300 ganger økt risiko for å få analkreft, ifølge forsker Marius Trøseid. Funn i en ny studie viser at forstadiene til analkreft kan avdekkes på et tidlig stadium og redusere kreftrisikoen betraktelig.

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HIVNORGE MENER

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

AKTUELT

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

AKTUELT

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

NYHETER

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.