Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

scheduleOppdatert: 23.05.2023

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

WHO endret navnet fra monkeypox til mpox 28. november 2022. Begrunnelsen var at navnet monkeypox ble ansett som diskriminerende og stigmatiserende. På det tidspunktet hadde ikke Folkehelseinstituttet (FHI) fått slike tilbakemeldinger i Norge, og det ble derfor vurdert at navnet apekopper skulle beholdes.

I ettertid har imidlertid Folkehelseinstituttet fått flere tilbakemeldinger, både fra sivilt samfunn og ved direkte henvendelser, om at navnet også her i landet oppfattes som stigmatiserende. De velger derfor å følge anbefalingene fra WHO om å endre navnet til mpox, slik det også er gjort internasjonalt.

I Norge vil begge begrepene brukes parallelt en periode, men mot slutten av 2023 vil apekoppbegrepet fases helt ut. Navneendringen er også gjennomført i forskrifter, men i ett medisinsk kodeverk, er begrepet apekopper fremdeles i bruk, ifølge FHI.

Anbefaler mpox-vaksine

Etter fjorårets utbrudd av mpox, ble mpox-vaksine også tilgjengelig i Norge for prioriterte grupper. Selv om det har vært en betydelig nedgang av mpox i Norge, har det vært tilfeller flere steder i verden, og anbefalingene om mpox-vaksine gjelder fortsatt. Dette gjelder spesielt for personer som skal reise og delta på festivaler, prider og andre arrangementer med tett kontakt med andre mennesker.  – HivNorge anbefaler alle som kan få vaksinen om å ta den, understreker HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

I Norge tilbys vaksinen nå til personer i prioriteringsgruppe en, to og tre. I prioriteringsgruppe en er alle menn eller transpersoner som har sex med menn og som lever hiv eller bruker PrEP, eller menn og transpersoner som selger sex til menn. De får vaksinen hos infeksjonsmedisinske poliklinikker ved sykehusene.

I prioriteringsgruppe to og tre finner vi menn og transpersoner som har sex med menn og har hatt syfilis, gonore eller klamydia de siste 24 måneder eller med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex). Det er kommunene som er ansvarlig for å tilby vaksinering til personer som faller inn i prioriteringsgruppe to. Ta kontakt med din kommune for å høre hvordan du kan få avtale for å få vaksine. Du vil måtte betale en egenandel for konsultasjonen.

Ta kontakt med HivNorge om du har spørsmål eller utfordringer med å få tilgang til vaksinering.

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.