Fortsatt barrierer for PrEP

Fem år etter at daværende helseminister Bent Høie godkjente den hivforebyggende behandlingen PrEP, er det fremdeles barrierer for å få tilgang til dette effektive virkemiddelet på veien for å utrydde hivviruset. — Frustrerende, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

scheduleOppdatert: 10.10.2023

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Lang ventetid og manglende kunnskap blant helsepersonell, men også manglende vilje til å foreskrive behandlingen, er blant barrierene mange gir HivNorge tilbakemelding om at de opplever når de forsøker å få tilgang til PrEP. — I Oslo spredte ordet seg raskt da Lovisenberg Diakonale Sykehus som ny tilbyder startet opp med PrEP, og der er køen allerede oppe i 9 måneders ventetid, forteller Kolstad. — Det sier noe om behovet og etterspørselen etter PrEP. Når personer ønsker å ivareta egen seksuell helse, så er det bekymringsfullt at det skal være så omfattende barrierer.

Helsepersonell må ha kunnskap

— PrEP har sammen med vellykket behandling for hiv, ført til at vi har kontroll på hivepidemien i Norge, sier Kolstad. Folkehelseinstituttet fremhevet også viktigheten av å sikre tilgang på PrEP til personer i risiko for hiv, i sin årlige rapport tidligere i år. De understreket at «helsetjenesten bør kunne tilby veiledning om PrEP til de som praktiserer usikker sex».

Det forutsetter at helsepersonell har kunnskap om hiv og PrEP, og snakker om seksuell helse med personer de møter. — HivNorge erfarer at når vi beveger oss uten for spesialisthelsetjenesten, er kunnskap om hiv og hivforebygging lavt, sier Kolstad.

En dansk undersøkelse, som ble presentert på Hiv-Nordens og HivNorges faglige møte om kunnskap om hiv i Norden, viser at 89% av helsepersonell som deltok i undersøkelsen, ikke vet at hiv ikke smitter ved vellykket behandling. — Det er dessverre grunn til å tro at kunnskapsnivået er tilsvarende i Norge, sier Kolstad.

Morten Hegseth. Foto: Malin Westermann

Aldri hørt om PrEP

I en artikkel Dagens Medisin, fra lanseringen av Bufdirs rapport «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive: En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse», forteller Morten Hegseth om at mangel på kunnskap om hivforebygging, PrEP og PEP blant helsepersonell er en barriere for å få PrEP. – Jeg har i flere tilfeller opplevd leger og sykepleiere som aldri har hørt om den medisinen, som er kanskje det viktigste medisinske gjennombruddet for skeive i verden noen gang. Det sier noe om hvor lite kunnskap de har om skeiv helse, sier Hegseth til Dagens Medisin. – At man ikke vet navnet på en medisin som kan gjøre at hiv forsvinner er ganske sjokkerende, og noe jeg har opplevd flere ganger.

Oslo på banen

Oslo kommune har vedtatt å gjøre noen grep for å få ned køene og begrense barrierene for å få tilgang til PrEP. I sin nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold sier de at «Oslo kommune går i dialog med staten om en regelverksendring som forenkler tilgangen til den hiv-forebyggende medisinen PrEP for menn som har sex med menn. Oslo kommune skal jobbe for å spre informasjon om gratis Hepatitt B- vaksine.» — Dette er et viktig grep, sier Kolstad. — Samtidig må også kunnskapen om PrEP økes blant helsepersonell generelt, slik at personer i behov for PrEP, ikke er prisgitt å møte spesielt interesserte og dedikert helsepersonell for å få god informasjon og veiledning rundt å ivareta sin seksuelle helse.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.