HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.

scheduleOppdatert: 25.05.2023

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Pluss ble stiftet som en selvhjelpsorganisasjon for og av hivpositive i 1988. En av initiativtakerne var Arne Husdal, som også ble ansiktet utad for denne organisasjonen. Pluss ville vise at mennesker som lever med hiv tok ansvar for egen situasjon, støttet hverandre og ville bidra til forebygging av smitte gjennom påvirknings- og informasjonsarbeid. 

Forberedelsene til stiftelsesmøtet 28. mai 1988 foregikk i dypeste hemmelighet. – Vi krevde taushetsplikt og anonymitet, sa senere HivNorge-leder og en av stifterne Else Aasegg i forbindelse med 20-årsjubileet i 2008. – Dermed hadde vi heller ingen anelse om noen i det hele tatt ville komme på møtet. Arne Husdal hadde greid å spre invitasjonen til 650 hivpositive gjennom ulike kanaler.

Myndighetene støttet aktivt opp om stiftelsen og hadde gitt pengestøtte til å forberede møtet. Spesiallege Svein-Erik Ekeid ledet arbeidet i Helsedirektoratet med å forebygge aids på denne tiden og ga uttrykk for at myndighetene hadde «ventet på dere».

Etableringen av Pluss var blant annet inspirert av Henki Hauge Karlsens kamp for å vinne tilbake jobben han ble oppsagt fra på grunn av sin hivstatus. Karlsen ble landskjent da han etter å ha mistet jobben som bartender ved restaurant Papillion i Fredrikstad engasjerte kjendisadvokat Tor Erling Staff for å få jobben tilbake. Saken gikk helt til Høyesterett hvor Karlsen vant den 30. september.

De første årene var det viktig for organisasjonen å skape et sted hvor mennesker som lever med hiv kunne samles og finne trivsel, hente næring og styrke. – Pluss skulle også kjempe for å gi hivpositive et verdig og godt liv, til tross for at det kunne bli kort, sa Aasegg. – En oase for trygghet og styrke er en forutsetning for vår utadrettede virksomhet, het det i invitasjonsbrevet fra Arne Husdal.

HivNorge markerer jubileet med interne arrangementer.

Faksimile fra VG 4. november 1988

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.