HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.

scheduleOppdatert: 25.05.2023

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Pluss ble stiftet som en selvhjelpsorganisasjon for og av hivpositive i 1988. En av initiativtakerne var Arne Husdal, som også ble ansiktet utad for denne organisasjonen. Pluss ville vise at mennesker som lever med hiv tok ansvar for egen situasjon, støttet hverandre og ville bidra til forebygging av smitte gjennom påvirknings- og informasjonsarbeid. 

Forberedelsene til stiftelsesmøtet 28. mai 1988 foregikk i dypeste hemmelighet. – Vi krevde taushetsplikt og anonymitet, sa senere HivNorge-leder og en av stifterne Else Aasegg i forbindelse med 20-årsjubileet i 2008. – Dermed hadde vi heller ingen anelse om noen i det hele tatt ville komme på møtet. Arne Husdal hadde greid å spre invitasjonen til 650 hivpositive gjennom ulike kanaler.

Myndighetene støttet aktivt opp om stiftelsen og hadde gitt pengestøtte til å forberede møtet. Spesiallege Svein-Erik Ekeid ledet arbeidet i Helsedirektoratet med å forebygge aids på denne tiden og ga uttrykk for at myndighetene hadde «ventet på dere».

Etableringen av Pluss var blant annet inspirert av Henki Hauge Karlsens kamp for å vinne tilbake jobben han ble oppsagt fra på grunn av sin hivstatus. Karlsen ble landskjent da han etter å ha mistet jobben som bartender ved restaurant Papillion i Fredrikstad engasjerte kjendisadvokat Tor Erling Staff for å få jobben tilbake. Saken gikk helt til Høyesterett hvor Karlsen vant den 30. september.

De første årene var det viktig for organisasjonen å skape et sted hvor mennesker som lever med hiv kunne samles og finne trivsel, hente næring og styrke. – Pluss skulle også kjempe for å gi hivpositive et verdig og godt liv, til tross for at det kunne bli kort, sa Aasegg. – En oase for trygghet og styrke er en forutsetning for vår utadrettede virksomhet, het det i invitasjonsbrevet fra Arne Husdal.

HivNorge markerer jubileet med interne arrangementer.

Faksimile fra VG 4. november 1988

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.