Kvinners helse og rettigheter i fokus  

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, rettes fokuset mot de ulike utfordringene kvinner står overfor, både nasjonalt og globalt. I likhet med UNAIDS vil HivNorge understreke behovet for å beskytte kvinners rettigheter for å sikre og ivareta helse, spesielt for jenter og kvinner som lever i fattigdom og i krigs- og konfliktområder. 

scheduleOppdatert: 08.03.2024

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

I en pressemelding om den internasjonale kvinnedagen, løfter UNAIDS frem temaet kvinners helse og rettigheter, spesielt knyttet til hiv. UNAIDS understreker at verden er langt fra å nå målene for likestilling og kampen mot hiv som er en del av FNs bærekraftsmål. Med dagens tempo vil det ta 300 år å avslutte barneekteskap, 140 år å oppnå likestilling i makt- og lederposisjoner, og 47 år for å få lik representasjon i nasjonale parlamenter. Dette peker på systemiske og strukturelle utfordringer som fortsatt preger samfunnet, og som særlig rammer kvinner i marginaliserte grupper.  

Store utfordringer globalt 

Ifølge UNAIDS er kvinner som utsettes for vold i større risiko for å få hiv. Særlig utsatt er de 600 millioner kvinner og jenter som lever i konfliktrammede områder, der risikoen for seksuell vold er høy. I tillegg påpekes det at i verdens fattigste land begrenser gjeldskrisen investeringer i utdanning, helse og sosial beskyttelse, og noe som spesielt rammer kvinner og jenter. 

Likestilling og kvinners rettigheter var et viktig tema under den forrige internasjonale aids-konferansen i Montreal, der man lærte at jenter og unge kvinner utgjorde 3/4 av alle nye hivdiagnoser i Afrika sør for Sahara. Strukturelle barrierer for tilgang til utdanning og smittevern ble påpekt som årsaker, og tydeliggjorde et behov for endringer som kan sikre at jenter og kvinner tilbys likeverdige helsetjenester og utdanningstilbud.  

Gjenstår arbeid i Norge  

Selv om vi i Norge har kommet lenger enn i mange andre land når det gjelder å sikre kvinner rettigheter, gjenstår det fortsatt arbeid for å sikre at kvinners perspektiv og behov blir løftet frem, også når det gjelder kvinner som lever med hiv. Kvinner med hiv er i liten grad prioritert, både i forskning, behandling og samfunnets bevissthet.  

HivNorge erfarer at manglende kunnskap om hiv blant helsepersonell, er spesielt belastende for kvinner i sårbare situasjoner, som under graviditet og fødsel. HivNorge har i mange år jobbet for å sikre støtte til morsmelkerstatning for spedbarn født av personer som lever med hiv. Retten til gratis morsmelkerstatning ble omsider slått fast i 2023 og gjør slik at økonomi ikke er til hinder for å sikre god helse for sine barn. 

Ulikhetene som driver epidemien 

Det er også avgjørende å inkludere kvinners perspektiver i hivforskning, medisinsk oppfølging og forebyggende arbeid. Ofte er kvinner underrepresentert i kliniske studier, noe som kan føre til at viktige hensyn ikke tas. Blant annet viser forskning kjønnsmessige forskjeller i bivirkninger av hivmedisiner, og det er nødvendig å synliggjøre disse forskjellene for å gi tilstrekkelig informasjon og god behandling til kvinner som lever med hiv.  

Den internasjonale kvinnedagen minner oss på at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at kampen for likestilling er en kamp for alles rett til et verdig liv. I UNAIDS’ pressemelding slår de fast at ved å beskytte kvinners helse og deres rettigheter, bidrar man til å få slutt på hivepidemien og de ulikhetene som driver den. I kampen for å få slutt på hivepidemien, er inkludering av kvinner, beskyttelse av deres rettigheter, tilgang til helsetjenester og innsats for å bekjempe stigma og diskriminering avgjørende. 

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.