Undersøkelse om injiserende PrEP

Synes du det hadde vært positivt med flere behandlingsalternativer for PrEP? Hva tenker du om injiserende PrEP? Delta i en europeisk undersøkelse, og bidra til viktig forskning som vil ha direkte innvirkning på forbedring av hivforebyggende tiltak i Europa.

scheduleOppdatert: 25.01.2024

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

PROTECT Survey er en europeisk nettbasert undersøkelse med formål om å kartlegge hvem som kan ha nytte av langtidsvirkende injiserende PrEP. I 2023 godkjente EU-kommisjonen Apretude (cabotegravir som langtidsvirkende behandling for injeksjon og tabletter) som legemiddel i hivforebyggende behandling. Undersøkelsen vil bidra til at helsetjenesten og beslutningstakere bedre kan forstå hvem som er interessert i og vil ha nytte av denne behandlingen.

Hiv kan ramme oss alle, og epidemiens natur har endret seg de siste årene. De som står bak undersøkelsen ønsker derfor å høre fra et bredt spekter av mennesker, om deres erfaringer og preferanser relatert til hiv og den hivforebyggende behandlingen PrEP. PROTECT-undersøkelsen er målrettet menn som har sex med menn, transpersoner, heterofile mennesker og mennesker som lever med hiv. Det er ikke noe krav om at man har eller har hatt erfaring med PrEP.

Undersøkelsen ser på behov og avgjørende faktorer for ulike former for beskyttelse mot hiv. Velger du å delta, vil du fylle ut et sett digitale spørreskjemaer om en rekke emner relatert til sosiodemografisk informasjon, seksuell helse, generelle erfaringer og preferanser innen helsetjenester, og ditt syn på en rekke metoder for hivforebygging. Undersøkelsen tar ca. 12-18 minutter. Du kan om du ønsker, trekke deg fra undersøkelsen akkurat når du vil.

Les mer om undersøkelsen her, og delta her.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.