Vi har alle en historie

HivNorge hadde i september gleden av å tilbringe en helg med deltakere på erfaringsutvekslingsseminar for migranter. Over to dager var ti deltakere med afrikansk bakgrunn samlet i Bergen for å etablere et sosialt nettverk, og dele erfaringer og opplevelser knyttet til det å leve med hiv.

scheduleOppdatert: 05.10.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Ledet av HivNorges rådgiver, Guro Sørensen, ble deltakerne motivert til å dele personlige erfaringer, med mål om å skape et trygt fellesskap hvor man kunne lære av, inspirere og støtte hverandre. — Deltakerne delte åpent og ærlig om sine historier og erfaringer, på både godt og vondt, forteller Sørensen. — Flere av historiene vekket sterke følelser også hos de andre i gruppen, og det var fint å se hvordan deltakerne møtte hverandre med åpenhet, empati og respekt. I løpet av helgen ble det både latter og tårer, og noen fortalte om opplevelser og erfaringer de aldri før har delt med noen.

Gjennom ulike øvelser og samtaler ble det og satt fokus på forskjellige temaer for å øke kunnskap og skape større mestring av det å leve med hiv. Deltakerne ble presentert med ulike caser som man sammen diskuterte og reflekterte rundt, blant annet knyttet til pasientrettigheter, arbeidsliv, taushetsplikt og åpenhet. Tross dagens effektive hivbehandling som gjør at mennesker som lever med hiv i stor grad har god helse, er man fortsatt avhengig av regelmessig oppfølging i helsevesenet. Dermed ble møte med helsevesenet og helsepersonell et viktig tema for seminaret. Hvilke rettigheter og plikter man har som pasient, og hva slags oppfølging og behandling man har krav på, ble presentert og diskutert.

 — Heldigvis har vi i Norge tilgang til effektiv hivbehandling i et helsevesen av høy kvalitet, men vi må ikke glemme at både lav kunnskap og dårlige holdninger kan gi utfall i vonde opplevelser for mange mennesker som er avhengig av medisinsk oppfølging. HivNorge erfarer at personer med migrantbakgrunn kan ha utfordringer knyttet til blant annet språk eller kunnskap om norsk helsevesen og rutiner, som kan gjøre en særlig sårbar for slike vonde opplevelser. Økt kunnskap, blant annet om rettigheter i møte med helsevesenet, kan bidra til å skape økt mestring av diagnosen og økt livskvalitet for mennesker som lever med hiv, sier Sørensen. Flere av deltakerne delte erfaringer fra møte med helsevesenet, og uttrykte viktigheten av å ha et nettverk hvor man kan utveksle historier og søke støtte.

Tilbakemeldingene på seminaret vitnet om at deltakerne lærte mye av hverandre og var glad for muligheten til å utveksle historier. — Jeg lærte mye av de andre. Det virket som mine problemer lettet litt da jeg fikk høre de andres historier, lød tilbakemeldingen fra en deltaker. Også det sosiale fellesskapet gjennom seminarhelgen uttrykte deltakerne at de satt stor pris på.

Seminaret ble gjennomført med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som en aktivitet under et av HivNorges tiltaket rettet mot migranter, med målsetning om å øke kunnskap og styrke sosiale nettverk for bedre liv med hiv.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.