Vil du bidra i utviklingen av digitalt pasientforløp?

Lever du med hiv? Kan du tenke deg å bidra til å kvalitetssikre et spørreskjema som skal brukes ved digitalt pasientforløp ved Sørlandet sykehus?

scheduleOppdatert: 18.12.2023

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Du trenger ikke å være pasient ved Sørlandet sykehus for å kunne delta, dine innspill er verdifulle uansett hvor i landet du bor.

Pilotprosjektet med digitalt pasientforløp ble startet i september 2021 ved medisinsk poliklinikk ved Sørlandet sykehus (SSHF), og er for mennesker som lever med hiv.

Det er Universitetet i Agder (UiA) ved førsteamanuensis Hege Mari Johnsen som er ansvarlig for forskningsprosjektet ved navn «Digitale pasientforløp (DIGPAS)». Førsteamanuensis Santiago Martinez er ansvarlig for delprosjektet relatert til oversetting og testing av prekonsultasjons-spørreskjemaet, som det nå ønskes innspill på. De andre forskerne involvert i prosjektet er postdoktor Ellen Ersfjord og førsteamanuensis Anita Øgård-Repål. I tillegg er Kim Fangen, erfaringskonsulent ved SSHF, med i prosjektgruppa.

Her kan du lese mer om prosjektet ved Sørlandet sykehus: HIV-pasienter føler seg godt ivaretatt med digital oppfølging av legen

Ønsker innspill til spørreskjemaet

I forkant av digitale konsultasjoner, har deltakerne i prosjektet fylt ut et prekonsultasjon-spørreskjema. Etter innspill fra deltakere, har prosjektlederne forbedret skjemaet, og de ønsker nå tilbakemeldinger fra mennesker om lever med hiv, om hvorvidt spørsmålene i skjemaet er forståelige og tydelige. Målgruppen i denne omgang er voksne som lever med hiv, som er på vellykket behandling og som har gode norskkunnskaper.

Tilbakemeldingene vil gis i et intervju, som vil ta omtrent 30 minutter. Intervjuet kan gjennomføres fysisk ved oppmøte eller gjennomføres digitalt. Hensikten er ikke at du skal svare på spørsmålene, men gi innspill til spørsmålene og innholdet i skjemaet.

Mer informasjon om hva det innebærer å bidra til dette, finner du her.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra, kan du ta kontakt direkte med Santiago Martinez ved Universitetet i Agder, på e-post eller telefon 91617967. Du kan også kontakte Bente Bendiksen, rådgiver i HivNorge, dersom du har spørsmål

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.