covid-19

schedule02.03.2022

→ Skadereduksjon må være grunnlaget for narkotikapolitikk 

NYHETER

FNs narkotikakommisjon er et viktig organ som sikrer at alle land som har undertegnet de tre FN-konvensjonene om narkotika følger opp sine forpliktelser på en god måte. I forkant av årets møte i kommisjonen ble HivNorge, sammen med andre organisasjoner, invitert til dialogmøte med helseminister Ingvild Kjerkol.

schedule01.03.2022

→ UNAIDS fortsetter arbeidet i Ukraina

NYHETER

I en pressemelding fra UNAIDS, sier leder av UNADIS Winnie Byanyima, at mennesker som lever med hiv risikerer livene uten jevn tilgang på hivbehandling. — Retten til helse og tilgang til hivbehandling må alltid beskyttes. Helsearbeidere, sivilt samfunn og deres brukere må aldri være mål i konflikter, understreker hun.

schedule01.03.2022

→ Kritisk for hivbehandling i Ukraina 

HIV-NORDEN OG HIVNORGE MENER

Den alvorlige situasjonen i Ukraina er en trussel mot tilgangen på hivbehandling og annen medisinsk behandling i landet. Fem nordiske pasientorganisasjoner forent i Hiv-Norden, understreker alvoret i situasjonen.

schedule14.02.2022

→ Legemidler og anbud

HIVNORGE MENER

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler. HivNorge mener reell brukermedvirkning må sikres i slike prosesser, og ber også om at departementet sikrer samordning mellom faglige retningslinjer for behandling og anbudsprosesser.

schedule10.02.2022

→ PrEP er nå tilgjengelig hos Sex og Samfunn  

NYHETER

Køene for å få PrEP har vært lange, men nå kan endelig flere aktører tilby den hivforebyggende behandlingen. Sex og samfunn i Oslo tilbyr nå PrEP til personer under 26 år eller personer som allerede får oppfølging av klinikken.

schedule09.02.2022

→ Evaluering av Nye Metoder og bedre brukermedvirkning

HIVNORGE MENER

HivNorge støtter at Stortinget gjør en gjennomgang av evalueringen av nye metoder. Vi legger til grunn at det vil bli gjennomført en høring slik at pasienter og brukere blir hørt og har en mulighet til å påvirke hvordan disse viktige beslutningene tas i fremtiden. Ny anbudsrunde for hivbehandling er på trappene, og HivNorge er opptatt av at pasientens stemme skal bli ivaretatt.

schedule08.02.2022

→ Retningslinjene for hivbehandling i 2022 er klare

NYHETER

De norske faglige retningslinjene for hivbehandling oppdateres hvert år, og retningslinjene for 2022 er allerede klare. Behandling, oppfølging, kontroll, vaksinasjon, fertilitet og koinfeksjoner er de punktene som fremheves.

schedule07.02.2022

→ Åpner utstilling om hiv og aids

NYHETER

18. februar åpner utstillingen "Hvert øyeblikk teller - Følelser av aids" på Henie Onstad Kunstsenter. Utstillingen inkluderer over 200 verk fra 60 internasjonale kunstnere og tar utgangspunkt i Henie Onstads historiske utstilling "Tema: AIDS" fra 1993.

schedule13.01.2022

→ Innkalling til årsmøte HivNorge 2022

NYHETER

HivNorge inviterer medlemmer til årsmøte 17. mars 2022, kl. 17.00.

schedule17.12.2021

→ HivNorge holder stengt i julen

NYHETER

HivNorge holder stengt fra og med mandag 20. desember og åpner igjen 3. januar. Vi ønsker alle noen flotte høytidsdager og et godt nytt år!

schedule15.12.2021

→ Endringer i konsultasjoner ved Ullevål

NYHETER

På grunn av bemanningsproblemer ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål, forårsaket av kronapandemien, vil konsultasjonene gjennom romjulen foregå via telefon. Alle blodprøver skal tas som vanlig.

schedule10.12.2021

→ Kunnskap bekjemper fordommer

NYHETER

— Det viktigste vi kan gjøre i Norge nå er å bekjempe fordommer mot hiv og få ut kunnskap, sier tidligere helseminister Bent Høie til Helgemorgen.

schedule09.12.2021

→ Oslo bystyre med viktige vedtak

NYHETER

HivNorge er gjort kjent med at bystyret i Oslo i går vedtok at det skal utvikles prosedyrer for hivbehandling i helse-, omsorgs- og sykehjemstjenesten og at Oslo skal bli med i Fast Track Cities-initiativet. Dette er saker HivNorge har jobbet aktivt for å få gjennomslag for.

schedule03.12.2021

→ Fem krav til helseministeren og helsebyråden

NYHETER

— Helseministeren og helsebyråden må løse fem utfordringer om vi skal få en slutt på hiv i Oslo, sier Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet og Morten Edvardsen fra Senterpartiet. Blant kravene de stiller er å få PrEP på blå resept, gratis morsmelkerstatning til mødre som lever med hiv og at Oslo blir med i Fast Track City-initiativet.

schedule03.12.2021

→ Utrettelig påvirkningsarbeid

NYHETER

25 år med hivmedisiner har også vært 25 år med påvirkningsarbeid. – Jo mer politisk og politisert et felt er, jo vanskeligere er det å påvirke, og i disse tilfellene er det viktig å jobbe langsiktig, bygge relasjoner og være tålmodig, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

schedule02.12.2021

→ Åpenhet og kunnskap mot stigma

NYHETER

Karin Valvik lever et fint liv med hiv. I dag kan du lese om Karin i Dagbladet pluss. – Åpenhet har vært nøkkelen for meg, sier hun til Dagbladet.

schedule01.12.2021

→ Plussprisen til Bent Høie

Styret i HivNorge har besluttet å gi Plussprisen for 2021 til tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie. Prisen ble delt ut på organisasjonens arrangement på verdens aidsdag 1. desember.

schedule01.12.2021

→ Må lære av aidshistorien

NYHETER

— Vi må lære av kampen mot hiv og aids når fremtidige pandemier skal håndteres, sier et samlet korps av fagfolk og FN-topper i dagens Klassekampen.

schedule01.12.2021

→ Unaids advarer mot store aids-dødstall

I anledning verdens aidsdag, går Unaids ut med en advarsel om millioner av aidsrelaterte dødsfall og ødeleggelse fra pandemier hvis verdens ledere ikke tar for seg ulikhetene i verden.

schedule01.12.2021

→ 25 år med hivbehandling

NYHETER

På verdens aidsdag markerer vi at vi har hatt 25 år med hivbehandling. — Stigma og fordommer har man fremdeles. Heldigvis i mindre omfang enn før, men det er nok noe de fleste som lever med hiv fortsatt kjenner på, sier HivNorge styreleder Leif-Ove Hansen til TV2 Nyhetene.